Galerie

Otevře na postranní liště kartu Galerie, na níž můžete vybrat obrázky a zvuky, které chcete vložit do dokumentu.

Obsah Galerie je možné zobrazit jako ikony nebo malé ikony s titulkem a cestou.

Chcete-li v Galerii přiblížit nebo oddálit jediný objekt, poklepejte na něj nebo jej vyberte a stiskněte mezerník.

Pro přístup k tomuto příkazu...


V levé části Galerie jsou zobrazeny motivy vzhledu. Klepnutím na motiv zobrazíte objekty spojené s tímto motivem.

Chcete-li vložit objekt z Galerie, vyberte jej a přetáhněte do dokumentu.

Vkládání objektů z galerie

Kopírování obrázků z galerie

Adding Graphics to the Gallery

Přidání nového souboru do Galerie

Chcete-li přidat soubor do Galerie, klepněte pravým tlačítkem na motiv vzhledu, zvolte Vlastnosti, klepněte na kartu Soubory a poté klepněte na Přidat. Také je možné klepnout na objekt v aktuálním dokumentu a přetáhnout jej do okna Galerie.

Nový motiv vzhledu

Přidá do Galerie nový motiv vzhledu a umožní vybrat soubory, které k motivu přiřadíte.

Pro přístup k následujícím příkazům klepněte pravým tlačítkem na motiv v Galerii:

Odstranit

Odstraní aktuální výběr. Je-li vybráno více objektů, budou odstraněny všechny.Ve většině případů se před odstraněním objektu zobrazí potvrzovací dotaz.

V závislosti na kontextu bude objekt fyzicky odstraněn z nosiče dat nebo bude odebráno zobrazení objektu.

Pokud zvolíte Odstranit v Galerii, odstraní se položka z Galerie, ale samotný soubor zůstane zachován.

Přejmenovat

Umožní přejmenování vybraného objektu. Po zvolení Přejmenovat se název označí a je možné zadat přímo nový název. Pomocí kurzorových kláves je možné kurzor přesunout na začátek či konec názvu, pokud chcete část názvu odstranit či přidat.

Aktualizace

Aktualizuje zobrazení v okně nebo vybraném objektu.

Vlastnosti

Dialogové okno Vlastnosti motivu (motiv vzhledu) obsahuje následující karty:

Obecné

Na kartě Obecné jsou vypsány obecné vlastnosti aktuálního motivu vzhledu.

Soubory

K vybranému motivu vzhledu přidá nové soubory.

Vložit

Otevře podnabídku v Galerii, ve které si je možné zvolit mezi Kopírovat a Odkaz. Vybraný objekt Galerie se buď zkopíruje do současného dokumentu nebo se pouze vytvoří odkaz.

warning

Pokud jste vybral objekt v dokumentu, objekt vložený ze schránky nahradí vybraný objekt.


Náhled

Vybraný prvek je v okně galerie zobrazen v maximální velikosti. Poklepáním na náhled přepnete zpět do normálního zobrazení galerie.

Podpořte nás!