Vlastnosti písma

Vyberte a použijte na znaky typografické vlastnosti písma.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Písmo.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádků v databázové tabulce a zvolte kartu Formát tabulky - Písmo.

Zvolte kartu Formát - Popis - Znak (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Znak (grafy).

Zvolte kartu Formát - Osa - Znak (grafy).

Poté stiskněte Vlastnosti


LibreOffice podporuje formát písma OpenType. Jeho dvěma hlavními výhodami je to, že je multiplatformní a že podporuje značně rozšířené znakové sady a vlastnosti pro rozvržení. Díky tomu nabízí bohatší nastavení pro různé jazyky a pokročilejší typografické možnosti.

Ikona poznámky

To, jaké vlastnosti se zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti písma, závisí na vybraném písmu.


Pole Vlastnosti písma

Toto pole obsahuje nastavitelné vlastnosti, které jsou pro dané písmo dostupné.

Okno se zobrazením vlastnosti písma

V tomto okně se zobrazuje výchozí text, na němž lze vybrané vlastnosti zkoušet.

Podpořte nás!