Aktualizace rozšíření

Click the Check for Updates button in the Extensions dialog to check for online updates for all installed extensions. To check for online updates for only the selected extension, right-click to open the context menu, then choose Update.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.


Kliknete-li na tlačítko Vyhledat aktualizace, nebo vyberete-li příkaz Aktualizovat, zobrazí se dialog Aktualizace rozšíření a okamžitě se spustí kontrola dostupnosti aktualizací.

Během kontroly se zobrazuje ukazatel průběhu. Počkejte, až se zobrazí získané informace, nebo klepnutím na Zrušit kontrolu aktualizací přerušte.

Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, zobrazí se o tom v okně zpráva. Zavřete dialog.

Pokud jsou k dispozici aktualizace, mohou se buď nainstalovat automaticky nebo musíte zareagovat:

Dialog Aktualizace rozšíření může obsahovat položky, které nelze vybrat, a tudíž nelze provést automatickou aktualizaci.

Kliknete-li na tlačítko Instalace, zobrazí se dialog Stažení a instalace.

Nyní se stáhnou všechna rozšíření, která lze přímo stáhnout. V dialogu Stažení a instalace se zobrazuje ukazatel průběhu. Pokud rozšíření nelze stáhnout, zobrazí se zpráva. Operace pak pokračuje pro zbývající rozšíření.

Some extensions may be marked with the phrase “browser-based update”. These extensions cannot be downloaded by the Extensions dialog. A web browser must be opened to download the extension update from a particular web site. That site may require several more user interaction to download the extension. After downloading you must install the extension manually, for example by double-clicking the extension's icon in a file browser.

For extensions marked as “browser-based update”, the Extensions dialog will open your web browser on the respective web site. This happens when you close the dialog, after downloading any other extension updates. If there are no extensions which can be directly downloaded then the web browser is started immediately.

Po stažení posledního rozšíření začne instalace. Nejprve se odstraní všechna rozšíření, pro která se úspěšně stáhla aktualizace. Poté se nainstalují jejich aktuální verze. Pokud dojde k chybě, zobrazí se chybová hláška, ale operace pokračuje.

Po zpracování všech aktualizací se zobrazí zpráva o dokončení operace. Stažení a instalaci můžete přerušit klepnutím na tlačítko Přerušit aktualizaci.

Zobrazit všechny aktualizace

Ve výchozím nastavení se v dialogu zobrazují jen rozšíření, která lze stáhnout. Pokud chcete vidět i ostatní rozšíření a chybové zprávy, označte Zobrazit všechny aktualizace.

Podpořte nás!