Aktualizace rozšíření

Klepnutím na tlačítko Kontrola aktualizace ve Správci rozšíření zkontrolujete aktualizace všech nainstalovaných rozšíření. Chcete-li zkontrolovat pouze vybraná rozšíření, otevřete pravým tlačítkem místní nabídku a vyberte Aktualizovat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Správce rozšíření, klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.


Kliknete-li na tlačítko Vyhledat aktualizace, nebo vyberete-li příkaz Aktualizovat, zobrazí se dialog Aktualizace rozšíření a okamžitě se spustí kontrola dostupnosti aktualizací.

Během kontroly se zobrazuje ukazatel průběhu. Počkejte, až se zobrazí získané informace, nebo klepnutím na Zrušit kontrolu aktualizací přerušte.

Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, zobrazí se o tom v okně zpráva. Zavřete dialog.

Pokud jsou k dispozici aktualizace, mohou se buď nainstalovat automaticky nebo musíte zareagovat:

Dialog Aktualizace rozšíření může obsahovat položky, které nelze vybrat, a tudíž nelze provést automatickou aktualizaci.

Kliknete-li na tlačítko Instalace, zobrazí se dialog Stažení a instalace.

Nyní se stáhnou všechna rozšíření, která lze přímo stáhnout. V dialogu Stažení a instalace se zobrazuje ukazatel průběhu. Pokud rozšíření nelze stáhnout, zobrazí se zpráva. Operace pak pokračuje pro zbývající rozšíření.

Některá rozšíření mohou být označena textem "aktualizace z prohlížeče". Tato rozšíření nelze stáhnout ve Správci rozšíření. Chcete-li rozšíření aktualizovat, musíte v prohlížeči otevřít určenou webovou stránku. Stránka může před stažením rozšíření vyžadovat nějakou akci uživatele. Po stažení musíte rozšíření nainstalovat ručně, např. poklepáním na ikonu rozšíření ve správci souborů.

Pokud je rozšíření označeno "aktualizovat z prohlížeče", Správce rozšíření otevře ve webovém prohlížeči odpovídající stránku. K tomu dojde po stažení ostatních aktualizací a zavření dialogu. Pokud nelze přímo stáhnout žádné rozšíření, otevře se webový prohlížeč okamžitě.

Po stažení posledního rozšíření začne instalace. Nejprve se odstraní všechna rozšíření, pro která se úspěšně stáhla aktualizace. Poté se nainstalují jejich aktuální verze. Pokud dojde k chybě, zobrazí se chybová hláška, ale operace pokračuje.

Po zpracování všech aktualizací se zobrazí zpráva o dokončení operace. Stažení a instalaci můžete přerušit klepnutím na tlačítko Přerušit aktualizaci.

Zobrazit všechny aktualizace

Ve výchozím nastavení se v dialogu zobrazují jen rozšíření, která lze stáhnout. Pokud chcete vidět i ostatní rozšíření a chybové zprávy, označte Zobrazit všechny aktualizace.

Podpořte nás!