Podepisování exportovaného PDF

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF a kartu Elektronické podpisy.


D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#digital_signature_pdf not found).

Podpořte nás!