Elektronické podpisy

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy dokumentů. Tento dialog je možné použít k zobrazení certifikátů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Elektronické podpisy - Elektronické podpisy.

Zvolte Nástroje - Makra - Elektronický podpis.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné a klepněte na tlačítko Elektronické podpisy.

Poklepejte nebo klepněte pravým tlačítkem na pole ve Podpis ve stavovém řádku.


Elektronické podpisy

Seznam

Seznam elektronických podpisů aktuálního dokumentu.

Ikona PodepsánoIkona indikuje platný elektronický podpis, zatímco ikona VykřičníkIkona indikuje neplatný elektronický podpis.

Viz také elektronické podpisy.

Použít podpis odpovídající AdES, je-li to možné

Upřednostní vytváření podpisů XAdES pro ODF a OOXML a PAdES pro PDF.

Zobrazit certifikát

Otevře dialogové okno Zobrazit certifikát.

Podepsat dokument

Otevře dialogové okno Vybrat certifikát.

Odstranit

Odstraní vybraný podpis ze seznamu. V případě PDF ostraní také všechny následující podpisy.

Podpořte nás!