Elektronické podpisy

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy dokumentů. Tento dialog je možné použít k zobrazení certifikátů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Elektronické podpisy - Elektronické podpisy.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné a klepněte na tlačítko Elektronické podpisy.

Zvolte Nástroje - Makra - Elektronický podpis.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Elektronické podpisy.

Z nástrojových lišt:

Ikona Elektronické podpisy

Elektronický podpis

Ze stavového řádku:

Klepněte na pole ve Podpis ve stavovém řádku.


Elektronické podpisy

Před použitím elektronického podpisu musíte soubor uložit.

Před použitím elektronického podpisu X509 je nutné soubor uložit ve formátu OpenDocument či OOXML nebo je vyexportovat do PDF. Chcete-li použít elektronický podpis OpenPGP, je nutné soubor uložit ve formátu OpenDocument a v systému musí být nainstalován program GnuPG.

U formátů ODF a OOXML se použije podpis XAdES, u formátu PDF podpis PAdES.

Seznam

Seznam elektronických podpisů aktuálního dokumentu.

Ikona PodepsánoIkona indikuje platný elektronický podpis, zatímco ikona VykřičníkIkona indikuje neplatný elektronický podpis.

Viz také elektronické podpisy.

Zobrazit certifikát

Otevře dialogové okno Zobrazit certifikát.

Podepsat dokument

Otevře dialogové okno Vybrat certifikát.

Odstranit

Odstraní vybraný podpis ze seznamu. V případě PDF ostraní také všechny následující podpisy.

Spustit správce certifikátů

Otevře správce certifikátů nainstalovaného v operačním systému.

Podpořte nás!