Dialogové okno Klasifikace pro dokument a odstavec

Použije zásady klasifikace na aktuální dokument nebo odstavec. V tomto dialogovém okně je možné připravit termíny pro klasifikaci dokumentu nebo odstavce, a to buď pomocí předem definovaných, nebo zadáním vlastních. Okno zobrazuje několik seznamů předem definovaných položek, které jsou načteny ze souboru zásad BAILS-xml TSCP.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Povolte nástrojovou lištu Klasifikace TSCP v Zobrazit - Nástrojové lišty - Klasifikace TSCP a klepněte na tlačítko Spravovat klasifikaci dokumentu nebo Spravovat klasifikaci odstavce.


Obsah

V textovém poli Obsah se zobrazují texty klasifikace vytvořené v tomto dialogovém okně a dostupné termíny klasifikace pro dokument nebo odstavec. Ke stávajícím textům můžete přidat vlastní termíny klasifikace z konfiguračního souboru se zásadami klasifikace.

Ikona Tučné (pouze klasifikace dokumentu)

Použije na termíny klasifikace dokumentu nebo odstavce tučné formátování znaku.

Podepsat odstavec (pouze klasifikace odstavce)

Otevře dialogové okno Vybrat certifikát, v němž lze vybrat certifikát, který se použije pro podepsání odstavce.

Naposledy použité

Seznam naposledy použitých termínů klasifikace.

Klasifikace

Seznam Klasifikace obsahuje prvky ze specifikace Business Authorization Identification and Labeling Scheme (BAILS). V některých jazycích, mezi něž nepatří čeština, jsou přeloženy. V LibreOffice jsou výchozími hodnotami:

Mezinárodní

V seznamu Mezinárodní se nacházejí nepřeložené prvky specifikace BAILS. Výchozími hodnotami jsou:

note

Rozbalovací pole Klasifikace a Mezinárodní se týkají téhož seznamu. Změna v jednom z nich tudíž ovlivní i druhý.


Označení

Zobrazuje seznam stávajících označení, které lze přidat do textového pole Obsah. Poklepáním na položku ji do tohoto textového pole přidáte na pozici kurzoru. Označení jsou definována v konfiguračním souboru se zásadami klasifikace.

Licence

Zobrazuje stávající licence pro duševní vlastnictví. Poklepáním na licenci ji zobrazíte v níže umístěném poli Text části. Klepnutím na tlačítko Přidat umístíte text licence do pole Obsah. Licence jsou definovány v konfiguračním souboru se zásadami klasifikace.

Číslo části

Zobrazuje stávající čísla částí pro duševní vlastnictví. Poklepáním na číslo části jej zobrazíte v níže umístěném poli Text části a klepnutím na tlačítko Přidat jej umístíte do pole Obsah. Čísla částí jsou definována v konfiguračním souboru se zásadami klasifikace.

Text části

Do tohoto pole zadáváte text, který se má přidat do textového pole Obsah.

Přidat

Klepnutím přidáte obsah pole Text části do pole Obsah.

note

Nastavení v dialogovém okně Klasifikace jsou součástí vlastních vlastností dokumentu.


Podpořte nás!