Certifikát

Vyberte nebo přidejte adresář certifikátů Network Security Services, které se použijí pro elektronické podpisy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Zabezpečení a v oblasti Cesta pro certifikáty klepněte na Certifikát.


Dostupné cesty pro certifikáty

Zobrazuje seznam adresářů certifikátů Network Security Services, které se použijí pro elektronické podpisy.

Vybrat cestu k NSS

Otevře dialogové okno pro výběr souboru, v němž lze přidat do seznamu nový adresář certifikátů Network Security Services Certificate.

Podpořte nás!