Podpisový řádek

Vloží do dokumentu obrázkové pole představující podpisový řádek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Podpisový řádek

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Podpisový řádek.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit podpisový řádek

Ikona Podpisový řádek


Pole podpisového řádku

Podpisový řádek se zobrazuje jako vodorovná čára, značka a jméno, pozice a e-mail podepisujícího.

Jméno

Zadejte jméno podepisujícího. Jméno se zobrazí v obrázkovém poli podpisového řádku.

Pozice

Zadejte pozici podepisujícího. Pozice se zobrazí v obrázkovém poli podpisového řádku.

E-mail

Zadejte e-mail podepisujícího. E-mail se v obrázkovém poli podpisového řádku nezobrazí, ale použije se pro elektronický podpis.

Podepisující může přidávat komentáře

Povolí podepisujícímu vložit v okamžiku podpisu komentáře do dialogového okna Podepsat podpisový řádek.

Zobrazit na řádku datum podpisu

Zaškrtněte toto pole, chcete-li zobrazit datum podpisu odpovídající času, kdy byl dokument elektronicky podepsán.

Pokyny pro podepisujícího

Zadejte pokyny pro podepisujícího. Pokyny se zobrazí v okamžiku podpisu v dialogovém okně Podepsat podpisový řádek.

Podpořte nás!