Import a export HTML dokumentů

Když exportujete soubor do HTML dokumentu, popis a uživatelem definované vlastnosti souboru se vloží jako značky META mezi značky HEAD exportovaného dokumentu. Značky META se nezobrazují ve webovém prohlížeči a používají se pro vložení doplňujících informací, např. klíčových slov pro vyhledávače. Chcete-li nastavit vlastnosti aktuálního dokumentu, zvolte Soubor - Vlastnosti, klepněte na kartu Popis nebo Vlastní vlastnosti a poté zapište informace, jaké potřebujete.

Při exportu souboru do HTML dokumentu se na značky META převedou následující vlastnosti souboru:

Vlastnost ODF

Značky HTML

Název

</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3153778" class="paragraphintable" dir="auto">Předmět</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3147228" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Obsah pole"></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3154908" class="paragraphintable" dir="auto">Klíčová slova</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3156422" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Obsah pole"></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3151041" class="paragraphintable" dir="auto">Popis</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3125863" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Obsah pole"></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3159149" class="paragraphintable" dir="auto">Vlastní vlastnosti</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3157892" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="Název vlastního pole" CONTENT="Obsah vlastního pole"></p> </td> </tr> </table> <br> <div class="note"> <div class="noteicon" dir="auto"><img src="media/icon-themes/res/helpimg/note.svg" alt="note" style="width:40px;height:40px;"></div> <div class="notetext"><p id="par_id3155855" dir="auto">Při importu HTML souboru, který obsahuje značky META, se informace přidají do odpovídajících polí ve vlastnostech souboru.</p></div> </div> <br> <div class="tip"> <div class="noteicon" dir="auto"><img src="media/icon-themes/res/helpimg/tip.svg" alt="tip" style="width:40px;height:40px;"></div> <div class="notetext"><p id="par_id0926200812164481" dir="auto">Klíčová slova musí být oddělena čárkou. Klíčové slovo může obsahovat prázdné znaky nebo středník.</p></div> </div> <br> <h3 id="hd_id3163822" dir="auto">Tipy pro import</h3> <p id="par_id3155307" class="paragraph" dir="auto">Když importujete HTML dokument, následující značky META se automaticky převedou na pole LibreOffice: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> a <META NAME="..." ...> , kde NAME může být AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS nebo CLASSIFICATION.</p> <p id="par_id3146146" class="paragraph" dir="auto">Skripty, komentáře a značky META, kterou jsou umístěny přímo před značkou TABLE, se vloží do první buňky tabulky.</p> <p id="par_id3155366" class="paragraph" dir="auto">Skripty a značky META v hlavičce HTML dokumentu se importují a ukotví k prvnímu odstavci v dokumentu.</p> <p id="par_id3152885" class="paragraph" dir="auto">Možností pro import HTML značek nastavíte volbou <span id="swlnsystextshared01about_meta_tagsxml_1" class="switchinline"><span hidden="true" id="MACtextshared01about_meta_tagsxml_1" class="MAC"><span class="emph">LibreOffice - Předvolby</span></span><span hidden="true" id="defaulttextshared01about_meta_tagsxml_1"><span class="emph">Nástroje - Možnosti</span></span></span><span class="emph"> - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita</span>. Známé META značky obsahují atribut "HTTP-EQUIV" nebo "NAME" a jsou načteny jako komentáře LibreOffice. Jedinou výjimkou je značka <META NAME="GENERATOR"...>, která je ignorována.</p> <h3 id="hd_id3163717" dir="auto">Tipy pro export</h3> <p id="par_id3159180" class="paragraph" dir="auto">Komentáře a pole skriptů na začátku prvního odstavce dokumentu se exportují do hlavičky HTML dokumentu. Jestliže dokument začíná tabulkou, do hlavičky HTML dokumentu se exportuje první odstavec v první buňce tabulky.</p> </div> <div id="SearchFrame"><div class="xapian-omega-search"><form name="P" method="get" action="/7.4/cs/search" target="_top"> <input id="omega-autofocus" type="search" name="P" dir="auto"><input type="submit" class="xapian-omega-search-button" value="🔍"> </form></div></div> <div id="DonationFrame"><div class="donation"><p dir="auto"><a href="https://www.libreoffice.org/donate/?pk_campaign=help" target="_blank">Podpořte nás!</a></p></div></div> <footer><p itemscope="true" itemtype="http://schema.org/Organization" dir="auto"><meta itemprop="name" content="The Document Foundation"><meta itemprop="legalName" content="The Document Foundation"><meta itemprop="alternateName" content="TDF"><meta itemprop="publishingPrinciples" content="https://www.libreoffice.org/imprint"><a href="https://www.libreoffice.org/imprint" target="_blank">Impressum (Legal Info)</a> | <a href="https://www.libreoffice.org/privacy" target="_blank">Privacy Policy</a> | <a href="https://www.documentfoundation.org/statutes.pdf" target="_blank">Statutes (non-binding English translation)</a> - <a href="https://www.documentfoundation.org/satzung.pdf" target="_blank">Satzung (binding German version)</a> | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the <a href="https://www.libreoffice.org/download/license/" target="_blank">Mozilla Public License v2.0</a>. “LibreOffice” and “The Document Foundation” are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our <a href="https://wiki.documentfoundation.org/TradeMark_Policy" target="_blank">trademark policy</a>. LibreOffice was based on OpenOffice.org.</p> <div id="DEBUG" class="debug"> <h3 class="bug">Help content debug info:</h3> <p dir="auto">This page is: <a href="https://opengrok.libreoffice.org/xref/help/source/text/shared/01/about_meta_tags.xhp" target="_blank">/text/shared/01/about_meta_tags.xhp</a></p> <p dir="auto">Title is: Import a export HTML dokumentů</p> <p id="bm_module" dir="auto"></p> <p id="bm_system" dir="auto"></p> <p id="bm_HID" dir="auto"></p> </div></footer> </body> </html>