Možnosti hangul/handža

Nastavení pro převod hangul/handža.

Uživatelem definované slovníky

Vypíše seznam všech uživatelem definovaných slovníků. Zaškrtněte pole vedle slovníků, které chcete použít. Zrušte zaškrtnutí u slovníků, které nechcete použít.

Nový

Otevře dialogové okno Nový slovník, v němž je možné vytvořit nový slovník.

Název

Zadejte název nového slovníku. Klepnutím na OK nový slovník zobrazíte v seznamu Uživatelem definované slovníky.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit vlastní slovník, v němž je možné upravit uživatelem definovaný slovník.

Smazat

Smaže vybraný uživatelem definovaný slovník.

Možnosti

Nastavení dalších možností pro všechny slovníky.

Ignorovat příklonné slovo

Při hledání ve slovníku ignoruje příklonné znaky na konci korejských slov.

Nejprve zobrazit naposledy použité záznamy

Jako první zobrazuje v seznamu návrh nahrazení, který jste použili naposledy.

Automaticky nahradit všechny jedinečné záznamy

Automaticky nahradí slova, která mají jen jeden návrh nahrazení.

Podpořte nás!