Převod hangul/handža

Převede vybraný korejský text z písma hangul na písmo handža nebo obráceně. Příkaz v nabídce může být spuštěn pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné a je-li vybrán text v korejštině.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Jazyk - Převod hangul/handža. Musí být povolena podpora pro asijské jazyky.


Původní

Zobrazuje aktuální výběr.

Slovo

Zobrazí první návrh náhrady ze slovníku. Je možné navržené slovo upravit nebo zadat jiné. Klepnutím na tlačítko Najít nahradíte původní slovo odpovídajícím novým slovem.

Najít

Najde zadaný text hangul ve slovníku a nahradí jej odpovídajícím textem handža. Klepnutím na Ignorovat zrušíte vyhledávání.

Návrhy

Zobrazí všechna dostupná nahrazení ze slovníku. Je-li zaškrtnuto pole Nahradit po znacích, zobrazí se mřížka znaků. Pokud pole Nahradit znakem zaškrtnuto není, zobrazí se seznam slov.

Formát

Klepněte na formát zobrazení náhrad.

Hangul/handža

Původní znaky se nahradí navrženými znaky.

Handža (hangul)

Část hangul se zobrazí v závorkách po části handža.

Hangul (handža)

Část handža se zobrazí v závorkách po části hangul.

Handža jako ruby text nahoře

Část handža se zobrazí jako ruby text nad částí hangul.

Handža jako ruby text dole

Část handža se zobrazí jako ruby text pod částí hangul.

Hangul jako ruby text nahoře

Část hangul se zobrazí jako ruby text nad částí handža.

Hangul jako ruby text dole

Část hangul se zobrazí jako ruby text pod částí handža.

Převod

Běžně se ve smíšeném textu ze znaků hangul a handža všechny znaky hangul převedou na handža a všechny znaky handža se převedou na hangul. Pokud chcete převést smíšený text jen jedním směrem, zvolte některou z následujících možností.

Pouze hangul

Po zaškrtnutí se bude převádět jen hangul. Handža se převádět nebude.

Pouze handža

Po zaškrtnutí se bude převádět jen handža. Hangul se převádět nebude.

Ignorovat

V aktuálním výběru se žádné změny neprovedou. Pro převod se označí následující slovo.

Ignorovat vždy

V aktuálním výběru se neprovedou žádné změny a stejné slovo se pokaždé automaticky přeskočí. Pro převod se označí následující slovo. Seznam ignorovaných textů je platný do ukončení LibreOffice.

Nahradit

Nahradí výběr doporučenými znaky nebo slovem. Pro převod se označí se následující slovo.

Vždy nahrazovat

Nahradí výběr doporučenými znaky nebo slovem. Příští výskyty vybraného slova se nahradí automaticky. Pro převod se označí se následující slovo. Seznam náhrad platí do ukončení LibreOffice.

Nahradit po znacích

Při zaškrtnutí tohoto pole se ve vybraném textu posunujete znak po znaku. Pokud toto pole není zaškrtnuté, nahrazují se celá slova.

Možnosti

Otevře dialogové okno Možnosti hangul/handža.

Podpořte nás!