Výstup XML filtru

Zobrazí výsledky ověření XML filtru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Nastavení XML filtru.


Výsledky ověření importního nebo exportního XSLT stylu se zobrazí v okně Výstup XML filtru. Pokud chcete, je možné také výstup filtru validovat.

Validovat

Validuje obsah okna Výstup XML filtru.

Okno se rozdělí na dvě části a výsledek validace se zobrazí ve spodní části.

Podpořte nás!