Ověřit XML filtr

Ověří XSLT styl používaný vybraným XML filtrem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Nastavení XML filtru.


Export

XSLT pro export

Zobrazuje název souboru XSLT filtru zadaného na kartě Transformace.

Transformovat dokument

Zobrazí název souboru dokumentu, který chcete použít k ověření XSLT filtru.

Procházet

Vyberte soubor, na který chcete použít exportní XML filtr. XML kód převedeného souboru se po převodu otevře ve výchozím editoru XML.

Stávající dokument

K ověření filtru se použije první otevřený soubor, který odpovídá kritériím XML filtru. Aktuální exportní XML filtr převede soubor a výsledný XML kód se zobrazí v okně Výstup XML filtru.

Import

XSLT pro import

Zobrazuje název souboru XSLT filtru zadaného na kartě Transformace.

Šablona pro import

Zobrazuje název souboru šablony zadaného na kartě Transformace.

Transformuj soubor

Zobrazit zdroj

Otevře po importu zdrojový kód XML vybraného dokumentu ve výchozím editoru XML.

Procházet

Otevře dialog pro výběr souboru. Vybraný soubor bude otevřen s použitím aktuálního importního XML filtru.

Předchozí soubor

Znovu otevře dokument, který byl v tomto dialogovém okně otevřen naposledy.

Podpořte nás!