Transformace

Zadejte nebo upravte informace o souborech XML filtru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Nastavení XML filtru a klepněte na Nový nebo Upravit.


DocType

Zadejte DOCTYPE XML souboru.

Veřejný identifikátor se používá ke zjištění filtru, pokud soubor otevřete bez určení filtru.

Procházet

Otevře dialog pro výběr souboru.

XSLT pro export

Je-li tento filtr exportní, zadejte název souboru s XSLT stylem, který chcete použít pro export.

XSLT pro import

Je-li tento filtr importní, zadejte název souboru s XSLT stylem, který chcete použít pro import.

Šablona pro import

Zadejte název šablony, kterou chcete použít pro import. V šabloně jsou definovány styly pro zobrazení XML značek.

Cesta k adresáři, který obsahuje šablony, musí být uvedena v - LibreOffice - Cesty. Když otevřete soubor XML, jehož filtr používá tuto šablonu, nejprve se otevře šablona. Šablona může obsahovat styly LibreOffice, které budou přiřazeny ke XML značkám v XML dokumentu.

Podpořte nás!