Obecné

Zadejte nebo upravte obecné informace XML filtru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Nastavení XML filtru a klepněte na Nový nebo Upravit.


Název filtru

Zadejte název, který chcete zobrazit v seznamu dialogu Nastavení XML filtrů. Musíte zadat jedinečný název.

Aplikace

Zvolte aplikaci, s kterou chcete použít filtr.

Název typu souboru

Zadejte název, který chcete zobrazit v poli Typ souboru v dialozích souborů. Musíte zadat jedinečné jméno. Pro importní filtry se jméno zobrazuje v poli Typ souboru dialogů Otevřít. Pro exportní filtry se název zobrazuje v poli Formát souboru dialogů Export.

Přípona souboru

Zadejte příponu souboru, kterou chcete použít při otevření souboru bez určení filtru. LibreOffice používá příponu k určení použitého filtru.

Komentáře

Zadejte komentář (volitelné).

Podpořte nás!