Nastavení XML filtrů

Otevře dialogové okno Nastavení XML filtrů, kde je možné vytvářet, upravovat, mazat a testovat filtry pro import a export XML souborů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Nastavení XML filtru.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte Nastavení XML filtru.


V následujícím textu se termín XML filtr používá jako zkratka přesnějšího popisu filtr založený na XSLT.

Pojem

Popis

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT soubory se také nazývají XSLT styly.


note

Exportní filtr XHTML vytváří validní "XHTML 1.0 Strict" výstup pro dokumenty Writer, Calc, Draw, a Impress.


Seznam filtrů

Zvolte jeden či více filtrů a poté klepněte na některé tlačítko.

Seznam zobrazuje názvy a typy instalovaných filtrů.

  1. Klepnutím na filtr jej vyberete.

  2. Shift+ kliknutí nebo -kliknutí pro výběr několika filtrů.

  3. Poklepáním na název upravíte filtr.

Nový

Otevře dialog s názvem nového filtru.

Upravit

Otevře dialog s názvem vybraného souboru.

Ověřit XSLT

Otevře dialog s názvem vybraného souboru.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný soubor.

Uložit jako balíček

Zobrazí dialog Uložit jako, kde je možné uložit vybraný soubor jako balík XSLT filtru (*.jar).

Otevřít balíček

Zobrazí dialog Otevřít, kde je možné načíst filtr z balíku XSLT filtru (*.jar).

Nápověda

Zobrazí nápovědu k tomuto dialogu.

Zavřít

Zavře dialogové okno.

Podpořte nás!