Události

Přiřadí makro události. Přiřazené makro se spustí automaticky pokaždé, když nastane zvolená událost.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Události.


Uložit do

Nejprve vyberte, kam se má uložit přiřazení události, zda do aktuálního dokumentu, nebo v LibreOffice.

note

Makro, které je uloženo v dokumentu, lze spustit jen, je-li tento dokument otevřen.


Ve velkém poli je seznam událostí a přiřazených maker. Po výběru umístění v seznamu Uložit do zvolte událost ve velkém poli. Poté klepněte na Přiřadit makro.

Přiřadit makro

Otevře dialogové okno Výběr makra pro přiřazení makra vybrané události.

Přiřadit komponentu

Otevře dialogové okno Přiřadit komponentu, v němž je možné nastavit pro vybranou událost vlastní příkaz UNO.

note

Přiřazování komponent je navrženo pro ovládací prvky v editoru dialogových oken.


Odstranit makro

Pro vybranou událost smaže makro nebo přiřazení komponenty.

Podpořte nás!