Nástrojové lišty

Umožňuje přizpůsobit nástrojové lišty v LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nástrojové lišty.


Hledat

Zadáte-li do textového pole řetězec, zúžíte nabízený seznam příkazů.

Kategorie

Pokud vyberete v seznamu kategorii příkazů, omezíte tím vyhledávání příkazů. Makra a příkazy pro styly jsou uvedeny na konci seznamu.

Funkce

Zobrazí výsledky pro kombinaci vyhledávaného řetězce a kategorie.

Popis

Toto textové pole obsahuje krátký popis vybraného příkazu.

Oblast platnosti

Vyberte umístění, ke kterému bude nástrojová lišta připojena. Bude-li se jednat modul LibreOffice, lišta bude k dispozici pro všechny soubory, které tento modul otevře. Bude-li to soubor, lišta bude k dispozici pouze tehdy, bude-li tento soubor otevřený a aktivní.

Cíl

Vyberte nástrojovou lištu, kterou budete přizpůsobovat. Aktuální sada jejích funkcí se zobrazuje v poli níže.

Přidat

Klepnutím na ikonu hamburgeru a následnou volbou Přidat přidáte novou nástrojovou lištu.

Smazat

Klepnutím na ikonu hamburgeru a následnou volbou Smazat nástrojovou lištu smažete.

note

Je možné odstranit jen uživatelské nástrojové lišty a položky uživatelských nástrojových lišt.


Tlačítko se šipkou vpravo

Klepnutím na tlačítko se šipkou vpravo zkopírujete funkci vybranou v levém poli do pravého pole. Tím se funkce přidá na vybranou nástrojovou lištu.

Tlačítko se šipkou vlevo

Klepnutím na tlačítko se šipkou vlevo odstraníte vybraný příkaz z aktuální nástrojové lišty.

Tlačítka se šipkami nahoru a dolů

Klepnutím na vpravo umístěná tlačítka se šipkami nahoru a dolů přesunete vybraný příkaz v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

tip

Na požadované místo můžete vybraný příkaz také přetáhnout.


Vložit

Vložit oddělovač: Přidá oddělovací čáru, která zlepšuje čitelnost nástrojové lišty a příkazy tematicky seskupuje.

Změnit

Výchozí

Smaže všechny změny provedené v této nástrojové liště.

Podpořte nás!