Místní nabídky

Umožňuje přizpůsobit místní nabídky ve všech modulech LibreOffice.

Můžete přidávat nové příkazy, upravovat existující příkazy nebo přeuspořádat položky místní nabídky. Můžete také přidávat příkazy spouštěné makry a používat přímo z místních nabídek všechny druhy stylů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Místní nabídky.


Hledat

Zadáte-li do textového pole řetězec, zúžíte nabízený seznam příkazů.

Kategorie

Pokud vyberete v seznamu kategorii příkazů, omezíte tím vyhledávání příkazů. Makra a příkazy pro styly jsou uvedeny na konci seznamu.

Dostupné příkazy

Zobrazuje kombinaci výsledků pro hledaný řetězec a pro kategorii požadovaného příkazu.

Popis

Toto textové pole obsahuje krátký popis vybraného příkazu.

Oblast platnosti

Vyberte umístění, ke kterému bude místní nabídka připojena. Bude-li se jednat modul LibreOffice, místní nabídka bude k dispozici pro všechny soubory, které tento modul otevře. Bude-li to soubor, místní nabídka bude k dispozici pouze tehdy, bude-li tento soubor otevřený a aktivní.

Cíl

Vyberte místní nabídku, která se má přizpůsobit.

Přiřazené příkazy

Zobrazuje příkazy, které se budou nacházet v cílové nabídce.

Tlačítko se šipkou vpravo

Klepnutím na tlačítko se šipkou vpravo zkopírujete funkci vybranou v levém poli do pravého pole. Tím se funkce přidá do vybrané nabídky.

Tlačítko se šipkou vlevo

Klepnutím na tlačítko se šipkou vlevo odstraníte vybraný příkaz z aktuální místní nabídky.

Tlačítka se šipkami nahoru a dolů

Klepnutím na vpravo umístěná tlačítka se šipkami nahoru a dolů přesunete vybraný příkaz v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

Ikona tipu

Na požadované místo můžete vybraný příkaz také přetáhnout.


Přizpůsobit

Vložit

Změnit

Výchozí

Smaže všechny změny provedené v této místní nabídce.

Podpořte nás!