Přesunout nabídku

Pro přístup k tomuto příkazu...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#menuemove not found).


Umístění nabídky

Když klepnete na tlačítko se šipkou, přesune se vybraná položka v nabídce o jedno místo nahoru nebo dolů.

Tlačítka se šipkami nahoru a dolů

Klepnutím na vpravo umístěná tlačítka se šipkami nahoru a dolů přesunete vybraný příkaz v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

tip

Na požadované místo můžete vybraný příkaz také přetáhnout.


Podpořte nás!