Přesunout nabídku

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nabídky, klepněte na rozbalovací nabídku s hamburgerem Ikona nabídky s hamburgerem a zvolte Přesunout.


Umístění nabídky

Když klepnete na tlačítko se šipkou, přesune se vybraná položka v nabídce o jedno místo nahoru nebo dolů.

Tlačítka se šipkami nahoru a dolů

Klepnutím na vpravo umístěná tlačítka se šipkami nahoru a dolů přesunete vybraný příkaz v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

tip

Na požadované místo můžete vybraný příkaz také přetáhnout.


Podpořte nás!