Nová nabídka

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nabídky, klepněte na rozbalovací nabídku s hamburgerem Ikona nabídky s hamburgerem a zvolte Přidat.


Název nabídky

Zadejte název nabídky. Písmeno názvu, které bude sloužit pro přístup pomocí klávesnice, určíte tím, že před něj napíšete vlnovku (~).

Umístění nabídky

Když klepnete na tlačítko se šipkou, přesune se vybraná položka v nabídce o jedno místo nahoru nebo dolů.

Tlačítka se šipkami nahoru a dolů

Klepnutím na vpravo umístěná tlačítka se šipkami nahoru a dolů přesunete vybraný příkaz v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

tip

Na požadované místo můžete vybraný příkaz také přetáhnout.


Podpořte nás!