Nabídky

Umožňuje přizpůsobit nabídky ve všech modulech LibreOffice.

Můžete přidávat nové příkazy, upravovat existující příkazy nebo přeuspořádat položky nabídky. Můžete také přidávat příkazy spouštěné makry a používat přímo z nabídek všechny druhy stylů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nabídky.


Hledat

Zadáte-li do textového pole řetězec, zúžíte nabízený seznam příkazů.

Kategorie

Pokud vyberete v seznamu kategorii příkazů, omezíte tím vyhledávání příkazů. Makra a příkazy pro styly jsou uvedeny na konci seznamu.

Dostupné příkazy

Zobrazuje kombinaci výsledků pro hledaný řetězec a pro kategorii požadovaného příkazu.

Popis

Toto textové pole obsahuje krátký popis vybraného příkazu.

Oblast platnosti

Vyberte umístění, ke kterému bude nabídka připojena. Bude-li se jednat modul LibreOffice, nabídka bude k dispozici pro všechny soubory, které tento modul otevře. Bude-li to soubor, nabídka bude k dispozici pouze tehdy, bude-li tento soubor otevřený a aktivní.

Cíl

Vyberte nabídku, která se má přizpůsobit.

Přidat

Klepnutím na ikonu hamburgeru a následnou volbou Přidat přidáte novou nabídku.

Ikona hamburgeru

Ikona hamburgeru

Smazat

Klepnutím na ikonu hamburgeru a následnou volbou Smazat nástrojovou lištu smažete.

note

Je možné odstranit jen uživatelské nabídky a položky uživatelské nabídky.


Přiřazené příkazy

Zobrazuje příkazy, které se budou nacházet v cílové nabídce.

Tlačítko se šipkou vpravo

Klepnutím na tlačítko se šipkou vpravo zkopírujete funkci vybranou v levém poli do pravého pole. Tím se funkce přidá do vybrané nabídky.

Tlačítko se šipkou vlevo

Klepnutím na tlačítko se šipkou vlevo odstraníte vybraný příkaz z aktuální nabídky.

Tlačítka se šipkami nahoru a dolů

Klepnutím na vpravo umístěná tlačítka se šipkami nahoru a dolů přesunete vybraný příkaz v seznamu směrem nahoru nebo dolů.

tip

Na požadované místo můžete vybraný příkaz také přetáhnout.


Přizpůsobit

Vložit

Změnit

Výchozí

Smaže všechny změny provedené v této nabídce.

Podpořte nás!