Přidat knihovny

Vyberte knihovnu LibreOffice Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a poté klepněte na Otevřít.

Název souboru:

Zadejte název knihovny, kterou chcete připojit. Také je možné vybrat knihovnu ze seznamu.

Možnosti

Vložit jako referenci (pouze pro čtení)

Přidá vybranou knihovnu pouze pro čtení. Knihovna se znovu načte při každém spuštění LibreOffice.

Nahradit stávající knihovny

Nahradí knihovnu, která má stejný název jako aktuální knihovna.

Podpořte nás!