Organizátor knihoven jazyka LibreOffice Basic

V tomto dialogovém okně lze organizovat moduly a dialogová okna v LibreOffice do knihoven. Můžete také importovat a exportovat knihovny Basicu do souborů nebo do rozšíření.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic
a klepněte na tlačítko Organizátor.


Karty Moduly a Dialogová okna

Umožňují spravovat moduly nebo dialogová okna.

Modul nebo Dialogové okno

Seznam existujících modulů nebo dialogových oken.

Upravit

Otevře vybraný modul nebo dialogové okno pro úpravy.

Nový (modul)

Otevře editor a vytvoří nový modul.

Nové (dialogové okno)

Otevře editor a vytvoří nové dialogové okno.

Karta Knihovny

Umožňuje spravovat knihovny maker pro aktuální aplikaci a otevřené dokumenty.

Umístění

Vyberte aplikaci nebo dokument obsahující knihovny, které chcete spravovat.

Knihovna

Seznam existujících knihoven maker pro aktuální aplikaci a otevřené dokumenty.

Upravit

Otevře editor jazyka LibreOffice Basic, kde je možné vybranou knihovnu upravit.

Heslo

Přiřadí nebo upraví heslo vybrané knihovny.

Nová

Vytvoří novou knihovnu.

Název

Zadejte název nové knihovny nebo modulu.

Importovat

Vyberte knihovnu LibreOffice Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a klepněte na Otevřít.

Exportovat

Otevře dialogové okno pro export vybrané knihovny jako rozšíření nebo knihovny Basicu.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Podpořte nás!