Změnit heslo

Chrání vybranou knihovnu heslem. Umožňuje zadat nové heslo nebo stávající heslo změnit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic,
klepněte na tlačítko Organizátor
, klepněte na kartu Knihovny
a poté klepněte na tlačítko Heslo.


Staré heslo

Heslo

Zadejte stávající heslo pro vybranou knihovnu.

Nové heslo

Heslo

Zadejte nové heslo pro vybranou knihovnu.

Potvrdit

Zopakujte nové heslo pro vybranou knihovnu.

Podpořte nás!