Skripty

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - JavaScript.

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - BeanShell.


Makra

Vyberte makro nebo skript z části Moje makra, Makra aplikace nebo z otevřeného dokumentu. Dostupné skripty a makra zobrazíte poklepáním na položku.

Spustit

Chcete-li skript spustit, vyberte jej ze seznamu a klepněte na Spustit.

Vytvořit

Vytvoří nový skript. Po zadání názvu skriptu se otevře výchozí editor skriptů.

Zadejte název skriptu.

Upravit

Otevře výchozí editor skriptu podle operačního systému.

Přejmenovat

Otevře dialogové okno, kde je možné změnit název vybraného skriptu.

Smazat

Po potvrzení vybraný skript smaže.

Podpořte nás!