Výběr makra Basicu

Vybere makro Basicu, které se má spustit. Pro makro vyberte název kontejneru, knihovny, modulu a makra.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Spustit makro.


Knihovna

Zobrazí pro aktuální aplikaci a pro všechny otevřené dokumenty existující kontejnery pro makra, knihovny maker a moduly Basicu.

Název makra

Zobrazuje makra Basicu pro vybraný modul. Vyberte makro a klepněte na Spustit.

Popis

Podpořte nás!