Zaznamenat makro

Zaznamená nové makro. Dostupné pouze tehdy, je-li povolen záznam maker v - LibreOffice - Pokročilé.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Zaznamenat makro.


Zastavit nahrávání

Zastaví nahrávání makra.

Podpořte nás!