Zaznamenat makro

Zaznamená nové makro.

note

Dostupné pouze tehdy, je-li povolen záznam maker v - LibreOffice - Pokročilé.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Makra - Zaznamenat makro.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte Zaznamenat makro.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zaznamenat makro

Zaznamenat makro


Zastavit nahrávání

Zastaví nahrávání makra.

Podpořte nás!