Makra

Umožňuje zaznamenávat, spravovat a upravovat makra.

Zaznamenat makro

Zaznamená nové makro. Dostupné pouze tehdy, je-li povolen záznam maker v - LibreOffice - Pokročilé.

Spustit makro

Otevře dialogové okno Výběr makra, kde můžete spustit makro.

Upravit makra

Otevře dialogové okno Makro, kde je možné vytvářet, upravovat, organizovat a spouštět makra LibreOffice Basic.

Správce maker

Otevře podnabídku s odkazy na dialogová okna, v nichž je možné spravovat makra a skripty.

Elektronický podpis

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy maker. Pomocí tohoto dialogového okna je také možné prohlédnout certifikáty.

Správce dialogových oken

Otevře kartu Dialogová okna ve Správci maker.

Nastavení XML filtrů

Otevře dialogové okno Nastavení XML filtrů, kde je možné vytvářet, upravovat, mazat a testovat filtry pro import a export XML souborů.

Podpořte nás!