Makra LibreOffice Basic

Otevře dialog pro správu maker.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic nebo stiskněte +F11 (není-li zkratka používána systémem).


Název makra

Zobrazuje název vybraného makra. Chcete-li vytvořit nebo změnit název makra, zadejte jej zde.

Makro z / Uložit makro do

Seznam knihoven a modulů, ze kterých je možné otevírat a ukládat makra. Chcete-li uložit makro s určitým dokumentem, otevřete dokument a poté otevřete tento dialog.

Spustit / Uložit

Spustí nebo uloží aktuální makro.

Přiřadit

Otevře dialog Přizpůsobit, kde je možné vybrané makro přiřadit příkazu nabídky, klávesové zkratce nebo události.

Upravit

Spustí editor LibreOffice Basic a otevře makro nebo dialog pro úpravy.

Nový / Odstranit

Vytvoří nové makro či modul nebo smaže vybrané makro či modul.

Chcete-li vytvořit nové makro, vyberte modul "Standard" v seznamu Makro z a potom klepněte na Nový.

Chcete-li vytvořit nový modul v knihovně kontejneru Moje makra, vyberte příslušnou knihovnu a stiskněte Nový. Otevře se editor jazyka LibreOffice Basic.

Chcete-li smazat makro nebo modul, vyberte jej a poté klepněte na Smazat.

Nová knihovna

Uloží zaznamenané makro do nové knihovny.

Nový modul

Uloží zaznamenané makro do nového modulu.

Organizátor

Otevře dialogové okno Organizátor maker, kde je možné přidávat, upravovat nebo mazat existující moduly, makra, dialogová okna a knihovny.

Podpořte nás!