Umístění

Nastaví pro seřazené a neseřazené seznamy možnosti odsazení, rozestupů a zarovnání pro symboly seznamu, jakými jsou odrážky nebo číslování.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Úroveň

Vyberte úrovně, které si přejete upravit. Chcete-li možnosti použít na všechny úrovně, vyberte „1-10“.

Umístění a rozestupy

note

Na této stránce se zobrazují nastavení umístění použité ve všech verzích aplikace LibreOffice Writer. Některé dokumenty (vytvořené v jiných aplikacích) nastavují umístění a rozestupy jinak. Pro takový dokument se pro nastavení zobrazí ovládací prvky popsané v části Umístění pro styly seznamu (dřívější).


Zarovnané na

Zadejte vzdálenost od levého okraje stránky, na kterou mají být symboly zarovnány

Zarovnání číslování

Nastavte zarovnání symbolů číslování. Vyberte "vlevo" pro začátek přímo na pozici "zarovnat na". Vyberte "vpravo" pro zarovnání přímo před pozici "zarovnat na". Vyberte "na střed" pro vycentrování symbolů na pozici "zarovnat na".

note

Volba Zarovnání číslování nenastavuje zarovnání odstavce.


Za číslováním

Vyberte prvek, který bude následovat číslování: krok tabulátoru, mezera nebo nic.

Krok tabulátoru na

Pokud vyberete, aby číslování následoval krok tabulátoru, můžete zadat jeho velikost jako nezápornou hodnotu.

Odsazené na

Zadejte vzdálenost od levého okraje stránky, ve které budou začínat všechny řádky v číslovaném odstavci, které následují po prvním řádku.

Výchozí

Obnoví původní hodnoty odsazení a vzdáleností.

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!