Přizpůsobit

Nastavení formátování seřazených či neseřazených seznamů. Pokud chcete, je možné použít formátování na jednotlivé úrovně v hierarchii seznamu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Odrážky a číslování.


Vyberte úrovně, které chcete upravit, a poté určete požadované formátování.

Úroveň

Vyberte úroveň, pro kterou chcete určit formátování. Vybraná úroveň se zvýrazní v náhledu.

Číslování

Číslo

Vyberte pro vybrané úrovně schéma číslování.

Výběr

Popis

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A, B, C, ...

Abecední číslování velkými písmeny A–Z
Po 26. položce číslování pokračuje AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Abecední číslování malými písmeny a–z
Po 26. položce číslování pokračuje aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Římské číslice (velké)

i, ii, iii, ...

Římské číslice (malé)

1., 2., 3., ...

Řadové číslovky

Jedna, dva, tři, ...

Základní číslovky

A, … AA, … AAA, …

Abecední číslování velkými písmeny A–Z
Po 26. položce číslování pokračuje AA, BB, CC, ...

a, …, aa, …, aaa, …

Abecední číslování malými písmeny a–z
Po 26. položce číslování pokračuje aa, bb, cc, ...

Odrážka

Přidá na začátek řádku znak odrážky. Zvolte tuto možnost, vyberte typ odrážky z rozbalovací nabídky Znakový styl a poté po stisknutí tlačítka Vybrat zvolte znak odrážky z dialogového okna Speciální znaky.

Obrázek

Pro zobrazení odrážky použije vybraný obrázek. Vyberte tuto volbu a poté klikněte na tlačítko Vybrat pro výběr obrázku, který chcete použít. Obrázek je vložen do dokumentu.

Odkaz na obrázek

Pro zobrazení odrážky použije vybraný obrázek. Vyberte tuto volbu a poté klikněte na tlačítko Vybrat pro výběr obrázku, který chcete použít. Do dokumentu je vložen pouze odkaz na obrázek.

Žádné

Nepoužívá styl číslování.


Dostupnost následujících polí závisí na schématu číslování, který zvolíte v poli Číslování.

Začít od

Zadejte nové počáteční číslo pro aktuální úroveň.

Před

Zadejte znak nebo text, který se zobrazí před číslem v seznamu.

Za

Zadejte znak nebo text, který se zobrazí za číslem v seznamu. Chcete-li vytvořit například seřazený seznam používající styl „1.)“, zadejte do tohoto pole „.)“.

Volby pro obrázky:

Obrázky

Vyberte obrázek, který chcete použít jako odrážku.

Šířka

Zadejte šířku obrázku.

Výška

Zadejte výšku obrázku.

Zachovat poměr

Zachová poměr stran obrázku.

Zarovnání

Určete zarovnání obrázku.

Podpořte nás!