Obrázek

Zobrazuje různé obrázky, které můžete použít jako odrážky v neseřazeném seznamu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odrážky a číslování - Obrázek.


Výběr

Klikněte na obrázek, který chcete použít jako odrážky.

Jen jako odkaz

Pokud povoleno, jsou obrázky vloženy jako odkazy. Pokud není povoleno, obrázky jsou vloženy do dokumentu.

Podpořte nás!