Seřazený

Zobrazuje různá schémata číslování, která můžete použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete dialogové okno Odrážky a číslování a vyberte Seřazený.


Výběr

Klepněte na číslování, které chcete použít.

Podpořte nás!