Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci nebo vybraným odstavcům odrážky nebo číslování a umožňuje upravit formát číslování či odrážek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte Seznam - Odrážky a číslování.

Na liště Formátování klepněte na

Ikona dialogového okna Odrážky a číslování

Odrážky a číslování


Dialogové okno Odrážky a číslování má následující karty:

Neseřazený

Zobrazuje různé typy odrážek, které můžete použít na seznam.

Seřazený

Zobrazuje různá schémata číslování, která můžete použít.

Osnova

Zobrazuje různé formáty, které je možné použít pro hierarchické seznamy. LibreOffice podporuje v hierarchii seznamu až devět úrovní osnovy.

Obrázek

Zobrazuje různé obrázky, které můžete použít jako odrážky v neseřazeném seznamu.

Umístění

Nastaví pro seřazené a neseřazené seznamy možnosti odsazení, rozestupů a zarovnání pro symboly seznamu, jakými jsou odrážky nebo číslování.

Přizpůsobit

Nastavení formátování seřazených či neseřazených seznamů. Pokud chcete, je možné použít formátování na jednotlivé úrovně v hierarchii seznamu.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení do stavu při otevření dialogového okna. Když dialogové okno zavřete, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Podpořte nás!