Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci odrážky nebo číslování a je možné upravit formát číslování či odrážek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Na liště Formátování klepněte na

Ikona odrážkového seznamu

Odrážky zap/vyp


Dialogové okno Odrážky a číslování má následující karty:

Odrážky

Zobrazí různé styly odrážek, které je možné použít.

Ikona poznámky

Odstavce s odrážkami a číslováním jsou podporovány pouze v modulech Writer, Impress a Draw.


Styl číslování

Zobrazí různé styly číslování, které je možné použít.

Osnova

Zobrazuje různé styly, které je možné použít pro hierarchické seznamy. LibreOffice podporuje až devět úrovní osnovy v hierarchii.

Obrázek

Zobrazí obrázky, které můžete použít jako odrážky v seznamu s odrážkami.

Umístění

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Přizpůsobit

Nastavení formátování číslovaných seznamů a odrážek. Pokud chcete, je možné použít formátování na jednotlivé úrovně v hierarchii seznamu.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení do stavu při otevření dialogového okna. Když dialogové okno zavřete, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Podpořte nás!