Dokončování slov

Nastavení pro dokončování často používaných slov při psaní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Dokončování slov.


Povolit dokončování slov

Ukládá často používaná slova a automaticky dokončuje slovo, když napíšete tři znaky, které odpovídají počátečním znakům uloženého slova.

Přidat mezeru

Pokud nepřidáte za slovo interpunkční znaménko, LibreOffice přidá mezeru. Mezera se přidá, jakmile začnete psát další slovo.

Zobrazit jako tip

Zobrazí dokončené slovo jako tip nápovědy.

Shromažďovat návrhy

Přidává často používaná slova do seznamu. Chcete-li vymazat slovo ze seznamu pro dokončování, vyberte slovo a poté klepněte na Odstranit položku.

Při zavření dokumentu odstranit slova z něj ze seznamu

Je-li povoleno, seznam se vymaže při zavření aktuálního dokumentu. Je-li zakázáno, seznam pro dokončování slov se při zavření aktuálního dokumentu zpřístupní pro jiné dokumenty. Seznam zůstane dostupný, dokud LibreOffice neukončíte.

Přijmout klávesou

Zvolte klávesu, kterou chcete potvrdit automatické dokončení slova.

Ikona tipu

Stisknutím Esc zamítnete dokončení slova.


Min. délka slova

Zadejte minimální délku slova, aby se mohlo zařadit do seznamu pro dokončování.

Max. počet položek

Zadejte maximální počet slov, která chcete uložit v seznamu pro dokončování.

Seznam slov pro dokončování

V seznamu jsou vypsána shromážděná slova. Seznam platí, dokud aktuální dokument nezavřete. Seznam zpřístupníte pro jiné dokumenty v aktuální relaci, když vypnete "Při zavření dokumentu odstranit slova z něj ze seznamu".

Ikona poznámky

Je-li zapnuta automatická kontrola pravopisu, do seznamu jsou přidávány pouze slova, která rozpozná kontrola pravopisu.


Smazat položku

Odstraní vybrané slovo nebo slova ze seznamu pro dokončování.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Podpořte nás!