Místní nabídka funkce Automatické opravy

Pro přístup k této nabídce klepněte pravým tlačítkem na chybné slovo v dokumentu. Chcete-li zobrazit chybná slova v dokumentu, zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu - Automatická kontrola pravopisu.

<Návrhy náhrad>

Klepnutím na slovo nahradíte zvýrazněné slovo. Pomocí podnabídky Automatické opravy nastavíte trvalé nahrazení.

Kontrola pravopisu

Otevře dialogové okno Kontrola pravopisu.

Přidat

Přidá zvýrazněné slovo do uživatelského slovníku.

Ignorovat vždy

Ignoruje všechny výskyty zvýrazněného slova v aktuálním dokumentu.

Automatické opravy

Chcete-li vždy nahradit zvýrazněné slovo, klepněte na slovo v seznamu. Dvojice slov se uloží v tabulce náhrad (Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Nahradit).

Slovo je <název jazyka>

Je-li slovo nalezeno v jiném slovníku, změní jazyk zvýrazněného slova.

Odstavec je <název jazyka>

Je-li slovo nalezeno v jiném slovníku, změní jazyk odstavce, který jej obsahuje.

Podpořte nás!