Místní možnosti

Nastavuje v automatických opravách znaky pro uvozovky a možnosti, které jsou specifické pro daný jazyk textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Místní možnosti.


Vyberte, zda se budou opravy provádět během psaní [T] nebo při změně existujícího textu [M].

Ve francouzském textu přidávat před určitá interpunkční znaménka nezlomitelnou mezeru

Vloží nezlomitelnou mezeru před ";", "!", "?", ":" a "%", pokud je jazyk znaku nastaven na francouzštinu (Francie, Belgie, Lucembursko, Monako nebo Švýcarsko), a jenom před ":", pokud je jazyk znaku nastaven na francouzština (Kanada).

Nahradit přípony řadových číslovek (1st za 1st)

Zformátuje znaky textu řadových číslovek (jako 1st, 2nd nebo 3rd) jako horní index. Například v anglickém textu bude 1st převedeno na 1st.

Ikona poznámky

Tato náhrada se týká pouze jazyků, ve kterých je zvykem formátovat řadové číslovky jako horní index.


Transliterovat do staromaďarského písma, je-li směr textu zprava doleva

Slova a čísla budou transliterována do staromaďarského písma, pokud se používá komplexní rozvržení textu a směr textu je zprava doleva.

Jazyky používající komplexní rozvržení textu

Nahradit << a >> bočními uvozovkami

Automaticky nahradí zdvojené znaky „menší než“ a „větší než“, a to v několika jazycích bočními uvozovkami « a », ve švýcarské francouzštině pak jednoduchými bočními uvozovkami ‹ a ›.

Jednoduché uvozovky / dvojité uvozovky

Určete znaky, které nahradí jednoduché nebo dvojité uvozovky.

Nahradit

Automaticky nahradí výchozí systémový symbol pro daný typ uvozovek speciálním znakem, který určíte.

Levá uvozovka

Vyberte speciální znak, který automaticky nahradí úvodní uvozovku při příkazu Nástroje - Automatické opravy - Použít.

Pravá uvozovka

Vyberte speciální znak, který automaticky nahradí koncovou uvozovku při příkazu Nástroje - Automatické opravy - Použít.

Výchozí

Nastaví znaky uvozovek na výchozí symboly.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Podpořte nás!