Výjimky

Určete zkratky nebo kombinace slov, které nemá LibreOffice automaticky nahrazovat.

Výjimky, které určíte, závisejí na aktuálním jazykovém nastavení. Pokud chcete, je možné změnit jazykové nastavení výběrem jiného jazyka v poli Náhrady a výjimky pro jazyk.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Výjimky.


Náhrady a výjimky pro jazyk:

Vyberte jazyk, pro který chcete vytvořit nebo upravit pravidla nahrazování. LibreOffice nejprve hledá výjimky, které jsou určeny pro jazyk na aktuální pozici kurzoru v dokumentu, a poté hledá ve zbývajících jazycích.

Zkratky (ne před velkým písmenem)

Napište zkratku a tečku a poté klepněte na Nový. Tím zabráníte LibreOffice, aby automaticky zvětšil první písmeno slova, které následuje po tečce na konci zkratky.

Seznam zkratek, které se neopravují automaticky. Chcete-li odstranit položku ze seznamu, vyberte položku a poté klepněte na Odstranit.

Slova se dvěma POčátečními VElkými PÍsmeny nebo jEDNÍM mALÝM

Zadejte slovo nebo zkratku, která začíná dvěma velkými či malým písmenem a u které LibreOffice nemá měnit velikost písmen. Zadáte-li např. PC, zabráníte změně PC na Pc; zadáte-li eBook, zabráníte automatické změně na Ebook.

Seznam slov nebo zkratek, které začínají dvěma velkými či malým písmenem a které se nemají automaticky opravovat. V poli jsou vypsána všechna slova, která začínají dvěma velkými písmeny. Chcete-li odstranit položku ze seznamu, vyberte položku a klepněte na Odstranit.

Nová

Přidá aktuální položku do seznamu výjimek.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Automatické zahrnutí

Přidá automaticky opravené zkratky nebo slova, která začínají dvěma velkými písmeny, do odpovídajícího seznamu výjimek, a to v případě, že je automatická oprava ihned vrácena zpět stisknutím +Z.

Toto se uplatní tehdy, když je na kartě Možnosti tohoto dialogového okna vybrána ve sloupci [T] možnost Každé první písmeno věty bude velké nebo Opravit první DVě VElká písmena a zároveň je zaškrtnuto Nástroje - Automatické opravy - Při psaní.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Podpořte nás!