Nahradit

Umožňuje upravit tabulku náhrad pro automatické opravy nebo nahrazování slov či zkratek v dokumentech.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Nahradit.


Náhrady a výjimky pro jazyk:

Vyberte jazyk, pro který chcete vytvořit nebo upravit pravidla nahrazování. LibreOffice nejprve hledá výjimky, které jsou určeny pro jazyk na aktuální pozici kurzoru v dokumentu, a poté hledá ve zbývajících jazycích.

Tabulka nahrazení

Seznam všech položek pro automatické nahrazování slov, jejich částí nebo zkratek během psaní. Chcete-li položku přidat, zadejte text do polí Nahradit a Za a poté klepněte na Nový. Chcete-li položku upravit, vyberte ji, změňte text v poli Za a klepněte na Nahradit. Chcete-li položku odstranit, vyberte ji a klepněte na Odstranit.

Automatické opravy je možné použít k přiřazení určitého formátu znaků ke slovu, části slova nebo zkratce. Vyberte v dokumentu formátovaný text, otevřete tento dialog, zrušte zaškrtnutí pole Pouze text a do pole Nahradit zadejte slovo, které chcete nahradit.

Nahradit

Zadejte slovo, část slova nebo zkratku, kterou chcete při psaní nahradit.

Posloupnosti zástupných znaků .* může odpovídat cokoliv před nebo za nahrazovaným řetězcem. Například.

Zadáno

Výsledek automatické opravy

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

Chcete-li zadávat hodnoty času pouze na numerické klávesnici, použijte výraz .*...* a text náhrady :. Poté se například 10..30 automaticky nahradí textem 10:30.


Za:

Zadejte nahrazující text, obrázek, rámec nebo objekt OLE, kterým chcete nahradit text z pole Nahradit. Pokud jste v dokumentu vybrali text, obrázek, rámec nebo objekt OLE, již je informace v tomto poli vyplněna.

Pouze text

Uloží položku z pole Za bez formátování. Při nahrazení text používá stejné formátování jako text dokumentu.

Nová

Přidá nebo nahradí záznam v tabulce náhrad.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Podpořte nás!