Nahradit

Umožňuje upravit tabulku náhrad pro automatické opravy nebo nahrazování slov či zkratek v dokumentech.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Nahradit.


Náhrady a výjimky pro jazyk:

Vyberte jazyk, pro který chcete vytvořit nebo upravit pravidla nahrazování. LibreOffice nejprve hledá výjimky, které jsou určeny pro jazyk na aktuální pozici kurzoru v dokumentu, a poté hledá ve zbývajících jazycích.

Tabulka nahrazení

Seznam všech položek pro automatické nahrazování slov, jejich částí nebo zkratek během psaní. Chcete-li položku přidat, zadejte text do polí Nahradit a Za a poté klepněte na Nový. Chcete-li položku upravit, vyberte ji, změňte text v poli Za a klepněte na Nahradit. Chcete-li položku odstranit, vyberte ji a klepněte na Odstranit.

Automatické opravy je možné použít k přiřazení určitého formátu znaků ke slovu, části slova nebo zkratce. Vyberte v dokumentu formátovaný text, otevřete tento dialog, zrušte zaškrtnutí pole Pouze text a do pole Nahradit zadejte slovo, které chcete nahradit.

Nahradit

Zadejte slovo, část slova nebo zkratku, kterou chcete při psaní nahradit. Posloupnost zástupných znaků .* na konci slova znamená, že budou nahrazena také slova před libovolnou příponou. Posloupnost zástupných znaků .* na začátku slova znamená, že budou nahrazena také slova za libovolnou předponou. Pokud například zadáte "i18n.*" a text náhrady "internationalization", bude slovo "i18ns" nahrazeno slovem "internationalizations". Pro výraz ".*..." a text náhrady "…" budou v textu "slovo..." nahrazeny tři tečky typograficky správnou výpustkou ze znaků Unicode ("slovo…").

Ikona tipu

Chcete-li nahradit části slov nebo znaky uvnitř slov, můžete stejným způsobem použít počáteční a koncovou posloupnost zástupných znaků. Například můžete urychlit zadávání časových údajů tím, že budete používat pouze numerickou klávesnici a místo dvojteček budete zadávat dvakrát oddělovač desetinných míst. Pokud nastavíte výraz ".*...*" nebo ".*,,.*" (dvě tečky nebo dvě čárky uvnitř slov) a text náhrady ":" a poté zadáte "10..30" nebo "10,,30", text se automaticky změní na "10:30".


Za:

Zadejte nahrazující text, obrázek, rámec nebo objekt OLE, kterým chcete nahradit text z pole Nahradit. Pokud jste v dokumentu vybrali text, obrázek, rámec nebo objekt OLE, již je informace v tomto poli vyplněna.

Pouze text

Uloží položku z pole Za bez formátování. Při nahrazení text používá stejné formátování jako text dokumentu.

Nová

Přidá nebo nahradí záznam v tabulce náhrad.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Podpořte nás!