Možnosti

Vyberte volby pro automatické opravy během psaní a poté klepněte na OK.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Možnosti.


Použít tabulku náhrad

Pokud napíšete kombinaci písmen shodnou se zkratkou v tabulce nahrazení, bude tato kombinace nahrazena odpovídajícím textem.

Opravit první DVě VElká písmena

Pokud napíšete dvě velká písmena na začátku "SLova", změní se druhé velké písmeno na malé.

note

V příslušném slovníku kontroly pravopisu se žádné záznamy neupraví.


Každé první písmeno věty bude velké.

Změní první písmeno každé věty na velké

Automatické *tučné*, /kurzíva/, -přeškrtnuté- a _podtržené_

Automaticky použije tučné formátování na text uzavřený do hvězdiček (*) a podtržení na text uzavřený podtržítky (_), např. *tučně*. Po použití formátování se hvězdičky a podtržítka nezobrazují.

Ikona poznámky

Tato vlastnost nefunguje, pokud jsou formátovací znaky * nebo _ zadány Editorem vstupu.


Rozpoznání URL

Automaticky vytvoří hypertextové odkazy, když napíšete URL.

Nahradit pomlčky

Nahradí jeden nebo dva spojovníky pomlčkou (viz následující tabulka).

Text se nahradí, jakmile napíšete koncový prázdný znak (mezera, tabulátor nebo odřádkování). V následující tabulce představuje A a B text složený z písmen A až z nebo číslic 0 až 9. N představuje pouze číslice.

Text, který jste napsali:

Výsledek, který dostanete:

A - B (A, mezera, minus, mezera, B)

A – B (A, mezera, pomlčka, mezera, B)

A -- B (A, mezera, minus, minus, mezera, B)

A – B (A, mezera, pomlčka, mezera, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, dlouhá pomlčka, B)
(viz poznámku pod tabulkou)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, pomlčka, N)

A-B (A, minus, B)

A-B (beze změny)

A -B (A, mezera, minus, B)

A -B (beze změny)

A --B (A, mezera, minus, minus, B)

A –B (A, mezera, pomlčka, B)


note

Pokud je text v maďarštině či finštině, dva spojovníky se v sekvenci A--B nahradí pomlčkou místo dlouhé pomlčky.


Ignorovat dvojité mezery

Nahradí dvě a více po sobě jdoucích mezer jedinou mezerou.

Opravit náhodné použití klávesy cAPS LOCK

Převrátí velikost písmen u slova zadaného se zapnutou klávesou Caps Lock, poté co je zadána mezera, a klávesu Caps Lock vypne. Zadáte-li se zapnutou klávesou Caps Lock například Libre, zobrazí se slovo lIBRE, které se automaticky převede na Libre.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Podpořte nás!