Možnosti automatických oprav

Nastavení možností pro automatické náhrady textu během psaní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav.


Jestliže chcete použít pravidlo automatických oprav, zadejte v dokumentu předdefinovaný text a stiskněte mezerník.

Nahradit

Umožňuje upravit tabulku náhrad pro automatické opravy nebo nahrazování slov či zkratek v dokumentech.

Výjimky

Určete zkratky nebo kombinace slov, které nemá LibreOffice automaticky nahrazovat.

Možnosti

Vyberte volby pro automatické opravy během psaní a poté klepněte na OK.

Místní možnosti

Nastavuje v automatických opravách znaky pro uvozovky a možnosti, které jsou specifické pro daný jazyk textu.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Podpořte nás!