Náhrada barev

Otevře dialogové okno Náhrada barev, pomocí kterého můžete nahrazovat barvy v rastrech a grafických metasouborech.

Najednou je možné nahradit až čtyři různé barvy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Náhrada barev (LibreOffice Draw a LibreOffice Impress).


Ikona

Náhrada barev

Barva kapátka

Zobrazuje barvu obrázku nacházející se pod ukazatelem myši. Tato funkce funguje, pouze pokud je aktivní nástroj Kapátko.

Nahradit

Nahradí vybrané původní barvy v aktuálním obrázku barvami, které určíte v polích Nahradit za.

Barvy

Zobrazuje původní barvy a barvy pro nahrazení.

Zaškrtávací pole Původní barva

Zaškrtnutím tohoto pole nahradíte aktuální Původní barvu barvou, kterou určíte v poli Nahradit za.

Původní barva

Zobrazuje barvu, kterou chcete ve vybraném obrázku nahradit. Tuto barvu nastavíte tím, že klepnutím vyberete toto pole, klepnete na kapátko a poté klepnete na požadovanou barvu ve vybraném obrázku.

Tolerance

Nastavení tolerance pro náhradu barev ve zdrojovém obrázku. Pokud chcete nahradit barvy podobné vybrané barvě, zadejte nízkou hodnotu. Pokud chcete nahradit větší rozsah barev, zadejte vyšší hodnotu.

Nahradit za

Seznam barev dostupných jako náhrada. Chcete-li aktuální seznam barev upravit, zrušte výběr obrázku, zvolte Formát - Oblast a poté klepněte na kartu Barvy.

Průhlednost

Nahradí průhledné oblasti aktuálního obrázku vybranou barvou.

Průhlednost

Vyberte barvu, která má nahradit průhledné oblasti aktuálního obrázku.

Podpořte nás!