Slovník synonym

Otevře dialogové okno pro nahrazení aktuálního slova synonymem nebo asociovaným termínem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Slovník synonym.

+F7

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Slovník synonym

Slovník synonym


warning

Slovník synonym není k dispozici pro všechny jazyky.


Aktuální slovo

Zobrazuje aktuální slovo nebo asociovaný termín, který jste vybrali poklepáním na řádek v seznamu Možnosti. Do tohoto pole můžete také napsat přímo text, který chcete vyhledat.

Šipka doleva

Vrátí předchozí obsah textového pole "Aktuální slovo".

Možnosti

Klepnutím na položku v seznamu Možnosti zkopírujete asociovaný termín do textového pole "Nahradit za". Poklepáním na položku zkopírujete asociovaný termín do textového pole "Aktuální slovo" a vyhledáte ve slovníku tento termín.

Nahradit za

Když klepnete na tlačítko Nahradit, původní slova v dokumentu bude nahrazeno slovem či slovy z textového pole "Nahradit za". Do tohoto pole můžete také text přímo napsat.

Jazyk

Vyberte jazyk pro slovník synonym. Jazyky se slovníkem synonym můžete nainstalovat z webové stránky s rozšířeními.

Podpořte nás!