Upravit slovník

Upravit pojmy pro převod čínštiny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte tlačítko Nástroje - Jazyk - Převod čínštiny - Upravit pojmy. Musí být povolena podpora pro asijské jazyky.


Ikona poznámky

V tomto dialogovém okně můžete upravit, přidat nebo smazat položky slovníku pro převod. Cesta k souboru se slovníkem pro převod je user/wordbook/commonterms.ctd. V tomto souboru není možné smazat výchozí položky.


Tradiční čínština na zjednodušenou čínštinu

Převede tradiční čínštinu na zjednodušenou čínštinu.

Zjednodušená čínština na tradiční čínštinu

Převede zjednodušenou čínštinu na tradiční čínštinu.

Zpětné mapování

Automaticky přidává směr zpětného mapování pro každou provedenou změnu.

Pojem

Zadejte pojem, který chcete nahradit pojmem z Mapování.

Mapování

Zadejte text, kterým chcete nahradit Pojem.

Vlastnost

Určuje třídu vybrané položky.

Přidat

Přidá pojem do slovníku pro převod. Jestliže se už daný pojem ve slovníku nachází, bude přednostně používán nový pojem.

Změnit

Uloží upravený záznam do souboru.

Odstranit

Odstraní vybranou uživatelem definovanou položku ze slovníku.

Podpořte nás!