Převod čínštiny

Převede vybraný čínský text z jednoho způsobu zápisu čínštiny na jiný. Není-li vybrán žádný text, převede se celý dokument. Tento příkaz lze použít pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Jazyk - Převod čínštiny. Musí být povolena podpora pro asijské jazyky.


Směr převodu

Vyberte směr převodu.

Tradiční čínština na zjednodušenou čínštinu

Převede tradiční čínské znaky na zjednodušené čínské znaky. Klepnutím na OK převedete vybraný text. Není-li vybrán žádný text, převede se celý dokument.

Zjednodušená čínština na tradiční čínštinu

Převede zjednodušené čínské znaky na tradiční čínské znaky. Klepnutím na OK převedete vybraný text. Není-li vybrán žádný text, převede se celý dokument.

Běžné pojmy

Běžné pojmy jsou slova, která mají stejný význam v tradiční i zjednodušené čínštině, ale zapisují se jinými znaky.

Přeložit běžné pojmy

Převede slova s dvěma a více znaky, která jsou uvedena v seznamu běžných pojmů. Po projití seznamu se zbývající text převede znak po znaku.

Upravit pojem

Otevře dialogové okno Upravit slovník, ve kterém můžete upravit seznam běžných pojmů.

Podpořte nás!