Kontrola pravopisu

Zkontroluje dokument nebo vybraný text. zda neobsahuje pravopisné chyby. Pokud máte nainstalované rozšíření kontrola gramatiky, dialog také zkontroluje gramatické chyby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu.

Klávesa F7

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Kontrola pravopisu


Kontrola pravopisu a gramatiky

Kontrola pravopisu začne na aktuální pozici kurzoru a pokračuje ke konci dokumentu nebo výběru. Poté si je možné vybrat, zda má kontrola pravopisu pokračovat od začátku dokumentu.

Kontrola pravopisu hledá překlepy ve slovech a nabízí možnost přidat neznámé slovo do uživatelského slovníku. Když je nalezeno první slovo s překlepem, zobrazí se dialogové okno Kontrola pravopisu.

Chyby kontroly pravopisu jsou podtrženy červeně, gramatické chyby modře. V dialogovém okně se nejprve zobrazí pravopisné a poté gramatické chyby.

Chcete-li pracovat nejprve na všech pravopisných a poté na všech gramatických chybách, zaškrtněte Kontrolovat gramatiku.

Není ve slovníku

Zobrazí větu a zvýrazní slovo s překlepem. Upravte slovo nebo větu, nebo klepněte na některý z návrhů ve spodním poli.

Návrhy

Zobrazí seznam navržených slov pro náhradu chybného slova. Vyberte slovo, které chcete použít, a poté klepněte na Opravit nebo Opravit vše.

Jazyk textu

Určuje jazyk použitý pro kontrolu pravopisu.

Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.

Možnosti

Otevře dialog, kde je možné vybrat uživatelské slovníky a nastavit pravidla kontroly pravopisu.

Přidat do slovníku

Přidá neznámé slovo do uživatelem definovaného slovníku.

Ignorovat jednou

Přeskočí neznámé slovo a pokračuje v kontrole pravopisu.

Ikona poznámky

Pokud ponecháte dialogové okno Kontrola pravopisu otevřené a vrátíte se do dokumentu, toto tlačítko se změní na Pokračovat. Po klepnutí na něj bude v kontrole pokračovat od aktuální pozice kurzoru.


Ignorovat vždy

Pokračuje v kontrole pravopisu s tím, že se budou až do ukončení aktuálního sezení LibreOffice přeskakovat všechny výskyty neznámého slova.

Opravit

Nahradí neznámé slovo vybraným návrhem. Pokud jste změnili více chybných slov, nahradí se celá věta.

Opravit vše

Nahradí všechny výskyty neznámého slova vybraným návrhem.

Zpět

Klepnutím vrátíte zpět poslední změnu v aktuální větě. Opětovným klepnutím vrátíte zpět předchozí změnu v téže větě.

Podpořte nás!