Rozmístit výběr

Rozmístí tři nebo více vybraných objektů rovnoměrně podél vodorovné nebo svislé osy. Také je možné rovnoměrně rozmístit mezery mezi objekty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vyberte tři nebo více objektů a

Zvolte Tvar - Rozmístit výběr (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Rozmístit výběr (LibreOffice Impress).

Icon Distribute

Distribute


Objekty se rozmístí vzhledem k těm vybraným objektům, které jsou nejvíce na kraji.

Původní rozmístění objektů

Vodorovně

Určuje vodorovné rozmístění vybraných objektů.

Vodorovně vlevo

Rozmístí vybrané objekty tak, že levé okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Rozmístění objektů vodorovně vlevo

Vodorovně na střed

Rozmístí vybrané objekty tak, že vodorovné středy objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Rozmístění objektů vodorovně na střed

Vodorovně mezery

Rozmístí vybrané objekty tak, že jsou od sebe vodorovně stejně vzdálené.

Rozmístění objektů vodorovně rovnoměrné mezery

Vodorovně vpravo

Rozmístí vybrané objekty tak, že pravé okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Rozmístění objektů vodorovně vpravo

Svisle

Určuje svislé rozmístění vybraných objektů.

Svisle nahoru

Rozmístí vybrané objekty tak, že horní okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Rozmístění objektů svisle nahoru

Svisle na střed

Rozmístí vybrané objekty tak, že svislé středy objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Rozmístění objektů svisle na střed

Svisle mezery

Rozmístí vybrané objekty tak, že jsou od sebe svisle stejně vzdálené.

Rozmístění objektů svisle rovnoměrné mezery

Svisle dolů

Rozmístí vybrané objekty tak, že dolní okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Rozmístit objekty svisle dolů

Podpořte nás!