Rozmístění

Rozloží tři nebo více vybraných objektů rovnoměrně podél vodorovné nebo svislé osy. Také je možné rovnoměrně rozložit mezery mezi objekty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tvar - Rozmístit (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Rozmístit (LibreOffice Impress).


Objekty se rozloží podle vybraných objektů, které jsou nejvíce na kraji.

Vodorovně

Určuje vodorovné rozmístění vybraných objektů.

Žádné

Nerozloží objekty vodorovně.

Vlevo

Rozloží vybrané objekty tak, že levé okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Na střed

Rozloží vybrané objekty tak, že vodorovné středy objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Vzdálenost

Rozloží vybrané objekty tak, že jsou od sebe vodorovně stejně vzdálené.

Vpravo

Rozloží vybrané objekty tak, že pravé okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Svisle

Určuje svislé rozmístění vybraných objektů.

Žádné

Nerozloží objekty svisle.

Nahoře

Rozloží vybrané objekty tak, že horní okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Na střed

Rozloží vybrané objekty tak, že svislé středy objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Vzdálenost

Rozloží vybrané objekty tak, že jsou od sebe svisle stejně vzdálené.

Dole

Rozloží vybrané objekty tak, že dolní okraje objektů jsou od sebe stejně vzdálené.

Podpořte nás!