Materiál

Změní barevnost vybraného 3D objektu.

Ikona Materiál

Materiál

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Materiál.


Materiál

Vyberte přednastavené barevné schéma nebo vytvořte vlastní.

Oblíbené

Vyberte přednastavené barevné schéma nebo zvolte Definované uživatelem a vytvořte vlastní barevné schéma.

Barva objektu

Vyberte barvu, kterou chcete použít na objekt.

Vyberte barvu v dialogu barev

Vlastní barvy nastavíte v LibreOffice v dialogovém okně Vyberte barvu, ve kterém můžete využít dvourozměrný obrázek nebo číselné zadání složek barvy.

Ikona

Stiskněte tlačítko Dialog barev na kartě Osvětlení dialogového okna 3D efekty.

Barva osvětlení

Vyberte barvu osvětlení objektu.

Vyberte barvu v dialogu barev

Vlastní barvy nastavíte v LibreOffice v dialogovém okně Vyberte barvu, ve kterém můžete využít dvourozměrný obrázek nebo číselné zadání složek barvy.

Ikona

Stiskněte tlačítko Dialog barev na kartě Osvětlení dialogového okna 3D efekty.

Odraz

Nastavení vlastností odrazu světla vybraného objektu.

Barva

Vyberte barvu, kterou má objekt odrážet.

Vyberte barvu v dialogu barev

Vlastní barvy nastavíte v LibreOffice v dialogovém okně Vyberte barvu, ve kterém můžete využít dvourozměrný obrázek nebo číselné zadání složek barvy.

Ikona

Stiskněte tlačítko Dialog barev na kartě Osvětlení dialogového okna 3D efekty.

Intenzita

Zadejte intenzitu efektu odrazu.

Použít

Klepnutím použijete na vybraný objekt vlastnosti zobrazené v dialogovém okně.

Ikona Použít

Použít

Aktualizovat

Klepnutím zobrazíte v dialogovém okně všechny vlastnosti vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat

Aktualizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Převést na 3D

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D). Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na 3D

Převést na 3D

Převést na rotační objekt

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D) rotační objekt. Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný rotační objekt. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na rotační objekt

Převést na rotační objekt

Perspektiva zap/vyp

Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení perspektivy.

Ikona Perspektiva zap/vyp

Perspektiva zap/vyp

Podpořte nás!