Textury

Nastaví vlastnosti textury povrchu vybraného 3D objektu. Tato vlastnost je dostupná pouze po použití textury povrchu na vybraný povrch. Pro rychlé použití textury povrchu otevřete Galerii, stiskněte Shift+ a poté přetáhněte obrázek na vybraný 3D objekt.

Ikona Textury

Textury

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku 3D objektu, vyberte záložku 3D efekty - Textury.


Textury

Nastavení vlastnosti textur.

Typ

Nastavení barev textury.

Černobílá

Převede texturu na černobílou.

Ikona Černobílá

Černobílá

Barevná

Převede texturu na barevnou.

Ikona Barevná

Barevná

Režim

Zobrazí nebo skryje stínování.

Pouze textura

Použije texturu bez stínování.

Ikona Pouze textura

Pouze textura

Textura a stínování

Použije texturu se stínováním. Chcete-li určit vlastnosti stínování textury, klepněte v tomto dialogovém okně na tlačítko Stínování.

Ikona Textura a stínování

Textura a stínování

Projekce X

Nastavení vlastností pro zobrazení textury.

Specifická pro objekt

Automaticky upraví texturu podle tvaru a velikosti objektu.

Ikona Specifická pro objekt

Specifická pro objekt

Rovnoběžná

Použije texturu rovnoběžně s vodorovnou osou.

Ikona

Rovnoběžná

Kruhová

Obtočí vodorovnou osu vzoru textury okolo koule.

Ikona Kruhová

Kruhová

Projekce Y

Chcete-li definovat texturu pro osu Y objektu, klepněte na příslušná tlačítka.

Specifická pro objekt

Automaticky upraví texturu podle tvaru a velikosti objektu.

Ikona Specifická pro objekt

Specifická pro objekt

Rovnoběžná

Použije texturu rovnoběžně se svislou osou.

Ikona Rovnoběžná

Rovnoběžná

Kruhová

Obtočí svislou osu vzoru textury okolo koule.

Ikona Kruhová

Kruhová

Filtrování

Filtruje některé 'poruchy', které mohou vzniknout při použití textury na 3D objekt.

Filtrování zap/vyp

Mírně texturu rozmaže, aby se odstranily nežádoucí skvrny.

Ikona Filtrování zap/vyp

Filtrování zap/vyp

Použít

Klepnutím použijete na vybraný objekt vlastnosti zobrazené v dialogovém okně.

Ikona Použít

Použít

Aktualizovat

Klepnutím zobrazíte v dialogovém okně všechny vlastnosti vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat

Aktualizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Převést na 3D

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D). Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na 3D

Převést na 3D

Převést na rotační objekt

Pomocí této ikony převedete vybraný dvourozměrný (2D) objekt na trojrozměrný (3D) rotační objekt. Je možné také vybrat několik dvourozměrných objektů a převést je na jediný trojrozměrný rotační objekt. Chcete-li převést skupinu dvourozměrných objektů, je nutné nejprve seskupení vybraných objektů zrušit.

Ikona Převést na rotační objekt

Převést na rotační objekt

Perspektiva zap/vyp

Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení perspektivy.

Ikona Perspektiva zap/vyp

Perspektiva zap/vyp

Podpořte nás!