Textury

Nastaví vlastnosti textury povrchu vybraného 3D objektu. Tato vlastnost je dostupná pouze po použití textury povrchu na vybraný povrch. Pro rychlé použití textury povrchu otevřete Galerii, stiskněte Shift+ a poté přetáhněte obrázek na vybraný 3D objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku 3D objektu, vyberte záložku 3D efekty - Textury.


Textury

Nastavení vlastnosti textur.

Typ

Nastavení barev textury.

Černobílá

Převede texturu na černobílou.

Ikona

Černobílá

Barevná

Převede texturu na barevnou.

Ikona

Barevná

Režim

Zobrazí nebo skryje stínování.

Pouze textura

Použije texturu bez stínování.

Ikona

Pouze textura

Textura a stínování

Použije texturu se stínováním. Chcete-li určit vlastnosti stínování textury, klepněte v tomto dialogovém okně na tlačítko Stínování.

Ikona

Textura a stínování

Projekce X

Nastavení vlastností pro zobrazení textury.

Specifická pro objekt

Automaticky upraví texturu podle tvaru a velikosti objektu.

Ikona

Specifická pro objekt

Rovnoběžná

Použije texturu rovnoběžně s vodorovnou osou.

Ikona

Rovnoběžná

Kruhová

Obtočí vodorovnou osu vzoru textury okolo koule.

Ikona

Kruhová

Projekce Y

Chcete-li definovat texturu pro osu Y objektu, klepněte na příslušná tlačítka.

Specifická pro objekt

Automaticky upraví texturu podle tvaru a velikosti objektu.

Ikona

Specifická pro objekt

Rovnoběžná

Použije texturu rovnoběžně se svislou osou.

Ikona

Rovnoběžná

Kruhová

Obtočí svislou osu vzoru textury okolo koule.

Ikona

Kruhová

Filtrování

Filtruje některé 'poruchy', které mohou vzniknout při použití textury na 3D objekt.

Filtrování zap/vyp

Mírně texturu rozmaže, aby se odstranily nežádoucí skvrny.

Ikona

Filtrování zap/vyp

Podpořte nás!